stronajanka.com

Zarejestruj swoją domenę!
WWW.
kolory na stronie  www
stronajanka.com

Ze świata, Sprawdź oferty banków, Karty kredytowe , szczegóły, Zarabiaj w domu , Rezerwacja hoteli, , Linux, Linux tapety, Szablony stron www, Tapety i dzwonki do Twojej komórki, kolory na stronie www,  Przeglądarki, Bramka SMS, E-mail, Gadu-gadu , e-prasa darmowa, audioboki, e-podręczniki , Sklep z gazetami, butony i banery, katalog stronPoszukaj sobie, Przepisy kulinarne, Spis   
 

Kolory na stronie www

Właściwy dobór kolorów to połowa sukcesu. Projektowanie wnętrz, kolory zabawek dla dzieci, opakowania (im gorszy produkt chcą nam sprzedać tym ładniejsze opakowanie), kolory tablic ostrzegających, informacyjnych czy znaków drogowych. Cel jest jeden: dotrzeć do patrzącego (często klienta).  Podobnie na stronach www, niektóre strony miło pooglądać, a inne  nie. Źle dobrane kolory powodują, że nic nie można zobaczyć ani odczytać, po za tym męczą wzrok. Twórca takiej strony www robi ją tylko dla siebie,  bo nikt inny nic tam nie zobaczy.
Kolory są z reguły  prawidłowo definiowane przez przeglądarki. Można definiować jako składowe RGB (czerwony, zielony, niebieski) w zapisie szesnastkowym i dziesiętnym, oraz definiowanie w języku JavaScript. Najczęściej używane kolory znajdują się w tabeli 216 kolorów poniżej. Używanie innych kolorów które nie są prawidłowo zdefiniowane przez przeglądarkę prowadzi do tego, że widzimy co innego niż zamierzał autor.


Tabela kolorówKolor Nazwa JavaScript RGB czerwony zielony niebieski

kolor   aliceblue F0F8FF 240 248 255

kolor   antiquewhite FAEBD7 250 235 215

kolor   agua 00FFFF 0 255 255

kolor   aquamarine 7FFFD4 126 255 212

kolor  azure F0FFFF 240 255 255

kolor   beige F5F5DC 245 245 220

kolor   bisque FFE4DC 255 228 220

kolor   black 000000 0 0 0

kolor   blanchedalmond FFEBCD 255 235 205

kolor   blue 0000FF 0 0 255

kolor   blueviolet 8A2BE2 138 43 226

kolor   brown A52A2A 165 42 42

kolor   burlywood DEB887 222 184 135

kolor   cadetblue 5F9EA0 95 158 160

kolor   chartreuse 7FFF00 127 255 0

kolor   chocolate D2691E 210 105 30

kolor   coral FF7F50 255 127 80

kolor   cornflowerblue 6495ED 40 149 237

kolor   cornsilk FFF8DC 255 248 220

kolor   crimson DC143C 220 20 60

kolor   cyan 00FFFF 0 255 255

kolor   darkblue 00008B 0 0 139

kolor   darkcyan 008B8B 0 139 139

kolor   darkgoldenrod B8860B 184 134 11

kolor   darkgray A9A9A9 169 169 169

kolor   darkgreen 006400 0 100 0

kolor   darkkhaki BDB76B 189 183 107

kolor   darkmagenta 8B008B 139 0 139

kolor   darkolivegreen 556B2F 85 107 47

kolor   darkorange FF8C00 255 140 0

kolor   darkorchid 9932CC 153 50 204

kolor   darkred 8B0000 139 0 0

kolor   darksalmon E9967A 233 150 122

kolor   darkseagreen 8FBC8F 143 188 143

kolor   darkslateblue 483D8B 72 61 139

kolor   darkslategray 2F4F4F 47 79 79

kolor   darkturquoise 00BFFF 0 191 255

kolor   darkviolet 9400D3 148 0 211

kolor   deeppink FF1493 255 20 147

kolor   deepskyblue 00BFFF 0 191 255

kolor   dimgray 696969 105 105 105

kolor   dodgerblue 1E90FF 30 144 255

kolor   firebrick B22222 178 34 34

kolor   floralwhite FFFAF0 255 250 240

kolor   forestgreen 228B22 34 139 34

kolor   fuchsia FF00FF 255 0 255

kolor   gainsboro DCDCDC 220 220 220

kolor   ghostwithe F8F8FF 248 248 255

kolor   gold FFD700 255 215 0

kolor   goldenrod DAA520 218 165 32

kolor   gray 808080 128 128 128

kolor   green 008000 0 128 0

kolor   greenyellow ADFF2F 173 255 47

kolor   honeydew F0FFF0 240 255 240

kolor   hotpink FF69B4 255 105 180

kolor   indianred CD5C5C 205 92 92

kolor   indigo 4B0082 75 0 130

kolor   ivory FFFFF0 255 255 240

kolor   khaki F0E68C 240 230 140

kolor   levender E6E6FA 230 230 250

kolor   levenderblush FFF0F5 255 240 245

kolor   lawngreen 7CFC00 124 252 0

kolor   lemonchiffon FFFACD 255 250 205

kolor   lightblue ADD8E6 173 216 230

kolor   lightcoral F08080 240 128 128

kolor   lightcyan E0FFFF 224 255 255

kolor   lightgoldenrodyellow FAFAD2 250 250 210

kolor   lightgreen 90EE90 144 238 144

kolor   lightgrey D3D3D3 211 211 211

kolor   lightpink FFB6C1 255 182 193

kolor   lightsalmon FFA07A 255 160 122

kolor   lightseagreen 20B2AA 170 178 32

kolor   lightskyblue 87CEFA 135 206 250

kolor   lightslategray 778899 119 136 153

kolor   lightsteelblue B0C4DE 176 196 222

kolor   lightyellow FFFFE0 255 255 224

kolor   lime 00FF00 0 255 0

kolor   limegreen 32CD32 50 205 50

kolor   linen FAF0E6 250 240 230

kolor   magenta FF00FF 255 0 255

kolor   maroon 800000 128 0 0

kolor   mediummaquamarine 66CDAA 102 205 170

kolor   mediumblue 0000CD 0 0 205

kolor   mediumorchid BA55D3 186 85 211

kolor   mediumpurple 9370DB 147 112 219

kolor   mediumseagreen 3CB371 60 179 113

kolor   mediumslateblue 7B68EE 123 104 238

kolor   mediumspringgreen 00FA9A 0 250 154

kolor   mediumturquoise 48D1CC 72 209 204

kolor   mediumvioletred CD1585 205 21 133

kolor   midnightblue 191970 25 25 112

kolor   mintcream F5FFFA 245 255 250

kolor   mistyrose FFE4E1 255 228 225

kolor   moccasin FFE4B5 255 228 181

kolor   navajowhite FFDEAD 255 222 173

kolor   navy 000080 0 0 128

kolor   oldlace FDF5E6 253 245 230

kolor   olive 808000 128 128 0

kolor   olivedrab 6B8E23 107 142 35

kolor   orange FFA500 255 165 0

kolor   orangered FF4500 255 69 0

kolor   orchid DA70D6 218 112 214

kolor   palegoldenrod EEE8AA 238 232 170

kolor   palegreen 98FB98 152 251 152

kolor   palaturquoise AFEEEE 175 238 238

kolor   palevioletred DB7093 219 112 147

kolor   papayawhip FFEFD5 255 239 213

kolor   peachpuff FFDAB9 255 218 185

kolor   peru CD853F 205 133 63

kolor   pink FFC0CB 255 192 203

kolor   plum DDA0DD 221 160 221

kolor   powderblue B0E0E6 176 224 230

kolor   purple 800080 128 0 128

kolor   red FF0000 255 0 0

kolor   rosybrown BC8F8F 188 143 143

kolor   royalblue 4169E1 29 105 225

kolor   saddlebrown 8B4513 139 69 19

kolor   salmon FA8072 250 128 114

kolor   sandybrown F4A460 244 164 96

kolor   seagreen 2E8B57 46 139 87

kolor   seashell FFF5EE 255 245 238

kolor   sienna A0522D 160 82 45

kolor   silver C0C0C0 192 192 192

kolor   skyblue 87CEEB 135 206 235

kolor   slateblue 6A5ACD 205 90 205

kolor   slategray 708090 112 128 144

kolor   snow FFFAFA 255 250 250

kolor   springgreen 00FF7F 0 255 127

kolor   steelblue 4682B4 70 130 180

kolor   tan D2B48C 210 180 140

kolor   teal 008080 0 128 128

kolor   thistle D8BFD8 216 191 216

kolor   tomato FF6347 255 99 71

kolor   turquoise 40E0D0 64 224 208

kolor   violet EE82EE 238 130 238

kolor   wheat F5DEB3 245 222 179

kolor   white FFFFFF 255 255 255

kolor   whitesmoke F5F5F5 245 245 245

kolor   yellow FFFF00 255 255 0

kolor   yellowgreen 9ACD32 154 205 50


 kontakt e-mail katalog mini jestem w katalogu My Yahoo! RSS  statystyka